>

Finansinių krizių prevencija ir valdymas

Lietuvos finansų rinka yra ES bendrosios rinkos dalis,  todėl stiprinant Lietuvos finansų rinkos stabilumą ir pasirengimą valdyti krizines situacijas atsižvelgiama į  ES rekomendacijas finansinių krizių prevencijos ir valdymo srityje, kurios išdėstytos 2008 m. birželio 1 d.  įsigaliojusiame ES Tarpusavio supratimo memorandume dėl bendradarbiavimo tarp ES finansų rinkos priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų.     

Atsižvelgiant į minėtas rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1253 "Dėl finansinių krizių prevencijos ir valdymo plano patvirtinimo" patvirtino Finansinių krizių prevencijos ir valdymo planą. 

Plano nuostatose pateikiamos apibrėžtys, nustatomi finansinės krizės grėsmės požymiai, dalyvaujančios institucijos, dalyvaujančių institucijų veiksmai bei numatomi keitimosi informacija ir bendradarbiavimo pagrindai prevencinėje, užkardymo  ir krizių valdymo stadijose. 

2009 m. priimtame Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme nustatytos finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, kurių  prireikus gali būti imamasi stiprinant bankų sektoriaus stabilumą ir patikimumą. Šių, kaip prevencinių priemonių, įtvirtinimas didina pasirengimą valdyti krizines situacijas ir prisideda prie finansų sektoriaus stabilumo didinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2010 m. lapkričio 24 d.  nutarimu  Nr. 1673 „Dėl Valstybės garantijų bankų stabilumui didinti teikimo, administravimo ir šių garantijų vykdymo taisyklių,  Pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų bankams teikimo ir šių paskolų priežiūros taisyklių ir Bankų turto išpirkimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos šių  priemonių taikymo taisyklės.

Atnaujinimo data: 2023-11-12