>

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

Indėlių ir prisiimtų įsipareigojimų investuotojams draudimo tvarką ir draudimo išmokų dydį nustato Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos pagrindinis tikslas yra didinti indėlininkų ir investuotojų pasitikėjimą finansų įstaigomis bei užtikrinti finansų rinkos stabilumą.

Indėlius ir įsipareigojimus investuotojams privalo apdrausti bankai, kredito unijos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, turinčios teisę teikti investicines paslaugas (toliau – įmonė) ir užsienio bankai ar įmonės, Lietuvos Respublikoje įsteigę filialus.

Jeigu Europos valstybės jurisdikcijai nepriklausančio užsienio banko ar įmonės Lietuvos Respublikoje įsteigtame filiale laikomi indėliai ar prisiimti įsipareigojimai investuotojams yra apdraudžiami (kompensuojami) arba kitaip užtikrinamas jų saugumas pagal užsienio valstybės teisės aktus, tačiau šios indėlių ar įsipareigojimų investuotojams apdraudimo (kompensavimo) arba kitokios saugumo užtikrinimo sąlygos yra blogesnės, negu Lietuvoje, tai filialą įsteigęs užsienio bankas ar įmonė privalo papildomai apdrausti filiale laikomus indėlininkų indėlius, užsienio banko ar įmonės filiale prisiimtus įsipareigojimus investuotojams. Europos valstybės jurisdikcijai priklausantis užsienio bankas ar įmonė, įsteigę filialą Lietuvos Respublikoje, šiuo atveju turi teisę papildomai apdrausti filiale laikomus indėlius ir filiale prisiimtus įsipareigojimus investuotojams.

Indėliai ir įsipareigojimai investuotojams draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“. Ši draudimo įmonė kaupia pinigus Indėlių draudimo fonde ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde, apskaičiuoja ir išmoka draudėjų indėlininkams ir investuotojams draudimo išmokas, įvertina užsienio valstybių, kurių bankai ar įmonės steigia filialus Lietuvos Respublikoje, indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo (kompensavimo) arba kitokio saugumo užtikrinimo sąlygas ir atlieka kitas jai pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-11-12