>

Siekiant sustiprinti dialogą tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo paslaugų vartotojų, reguliuotojų ir akademikų atstovų plėtojant Lietuvos mokėjimų rinką, buvo įkurtas organizuotas nepriklausomas forumas – Mokėjimų taryba. Ji įsteigta Finansų ministerijos ir Lietuvos banko iniciatyva. Pasiūlymas kurti Mokėjimų tarybą rinkai buvo pateiktas 2016 m. pabaigoje viešos konsultacijos dėl Nacionalinės mokėjimų strategijos metu, šį pasiūlymą palaikė absoliuti dauguma konsultacijos dalyvių.

Mokėjimų taryba įsteigta remiantis gerąja kitų šalių praktika – ją sudaro: 

 • Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija;
 • Lietuvos bankas;
 • Lietuvos bankų asociacija;
 • Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija;
 • Elektroninių pinigų asociacija;
 • FINTECH Lietuva grupė;
 • Asociacija FINTECH HUB LT;
 • Finansinių paslaugų įmonių asociacija FINCO;
 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas;
 • Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
 • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija;
 • Vytauto Didžiojo universitetas;
 • Mykolo Romerio universitetas;
 • Vilniaus universitetas;
 • Kauno technologijos universitetas.

Mokėjimų taryba gali savarankiškai nusistatyti prioritetinius klausimus, sudaryti savo veiklos planus ir teikti pasiūlymus bei nuomonę kitiems subjektams. Mokėjimų tarybos sprendimai yra skelbiami viešai.

Pradėjusi veikti Mokėjimų taryba Lietuvoje suteikė galimybę visiems suinteresuotiems mokėjimų rinkos dalyviams dalytis nuomonėmis, bendradarbiauti ieškant sprendimų, padėsiančių kurti efektyvią, gyventojų ir įmonių lūkesčius pateisinančią mokėjimų rinką, kurioje sėkmingai veiktų ir konkuruotų mokėjimo paslaugų teikėjai. Mokėjimų tarybos nariai koordinuotai nagrinėja Lietuvos mokėjimų rinkos plėtros kryptis, probleminius aspektus, stebi, kaip įgyvendinamos mokėjimų politikos priemonės ir taikomos rinkoje atsirandančios inovacijos. Mokėjimų taryba gali teikti pasiūlymus mokėjimų rinkos dalyviams ir valstybės institucijoms dėl mokėjimų rinkos probleminių aspektų sprendimo, politikos priemonių ir plėtros krypčių įgyvendinimo, taip pat formuoti bendrą Lietuvos mokėjimų rinkos dalyvių poziciją Europos Sąjungos masto iniciatyvose ir teikti ją suinteresuotoms Europos Sąjungos institucijoms.

Mokėjimų taryba 2018 m. išnagrinėjo tris prioritetinius klausimus ir parengė mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms šias rekomendacijas:

 1. Momentinių mokėjimų integracija į verslo ir viešojo administravimo procesus (grupės ataskaita).
 2. Kliento pažinimo (angl. know your customer, KYC) proceso optimizavimo galimybės (grupės ataskaita).
 3. Naujų tapatybės patvirtinimo priemonių galimybių ir atitikties pinigų plovimo prevencijos tikslams analizė (grupės ataskaita).


Mokėjimų taryba 2019 m. išnagrinėjo du prioritetinius klausimus ir parengė mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms šias rekomendacijas: 

 1. Atvirosios ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių kūrimas (grupės ataskaita).
 2. Atvirosios bankininkystės plėtra (grupės ataskaita).

Mokėjimų tarybos narių teisės ir pareigos, darbo organizavimas ir pozicijos bei dokumentų viešinimas nustatyti Mokėjimų tarybos nuostatuose. Mokėjimų tarybos kontaktai: [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-11-12