>

Finansų įstaigų veiklos veiksmingas funkcionavimas yra finansinio sektoriaus stabilumo ir efektyvaus veikimo pagrindas. Vienos svarbiausių priežiūros institucijų funkcijų yra vykdyti finansų įstaigų licencijavimą, veiklos priežiūra, skundų nagrinėjimas ir poveikio priemonių taikymas.

Finansų ministerija finansinių paslaugų srityje siekdama, kad Lietuvos teisė būtų suderinta su Europos Sąjungos teisės aktais bei užtikrindama, kad Lietuvos finansinių paslaugų kokybė, vartotojų apsauga ir šias paslaugas teikiančių ūkio subjektų veiklos priežiūra neatsiliktų nuo pasaulinių tendencijų ir tolesnės pasaulio ir Europos finansų rinkų vystymosi plėtros, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos finansinių paslaugų rinkos priežiūros institucijomis.

Atnaujinimo data: 2023-11-12