Skolos scenarijai ir finansų tvarumo vertinimas

Valdžios sektoriaus skolos ir finansų tvarumo vertinimo ataskaita

Valdžios sektoriaus skolos ir finansų tvarumo vertinimo ataskaita – analitinis dokumentas, iliustruojantis valdžios sektoriaus finansų politikos krypčių įtaką ilgalaikiam Lietuvos fiskaliniam tvarumui.

Priklausomai nuo pasirinktos valdžios sektoriaus finansų – pajamų ir išlaidų – politikos krypties, skolos dinamika ir jos tvarumas gali būti itin skirtingi. Taigi, remiantis Finansų ministerijos sukurta priemone sumodeliuoti skolos scenarijai gali būti gairės ieškant palankiausių fiskalinės politikos priemonių derinio.

Šios priemonės pagrindu atliekamas ilgalaikio valdžios sektoriaus skolos ir finansų tvarumo vertinimas bus naujinamas rengiant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus bei, pagal poreikį, rengiant reikšmingos apimties mokesčių ir (arba) išlaidų politikos sprendimus. Taip siekiama stiprinti įrodymais bei rizikos vertinimu grįstą valdžios sektoriaus finansų valdymą.

Valdžios sektoriaus skolos ir finansų tvarumo vertinimo ataskaita 2023 metai

Atnaujinimo data: 2023-11-12