Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio mokėtojai - juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas pagal Loterijų įstatymą ir organizuojantys azartinius lošimus pagal Azartinių lošimų įstatymą.

Mokesčio bazė ir tarifai:

1. organizuojant loterijas, išplatintų loterijos bilietų nominaliai vertei taikomas 18 procentų mokesčio tarifas;

2. organizuojant lošimus lošimo automatais, stalo lošimus, bingą, totalizatorių lažybas ir nuotolinius lošimus, gautų įplaukų, atėmus faktiškai išmokėtus laimėjimus, sumai taikomas 20 procentų mokesčio tarifas;

3. siekiant įgyti licenciją organizuoti azartinius lošimus, mokamas vienkartinis mokestis:

  • už licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais išdavimą – 300 000 eurų;
  • už licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais išdavimą – 300 000 eurų;
  • už licencijos organizuoti bingą išdavimą – 100 000 eurų;
  • už licencijos organizuoti totalizatorių, įskaitant ir žirgų totalizatorių, išdavimą – 100 000 eurų;
  • už licencijos organizuoti lažybas išdavimą – 100 000 eurų;
  • už licencijos organizuoti nuotolinius lošimus išdavimą – 500 000 eurų;
  • už visų 1–6 punktuose nurodytų licencijų išdavimą – 1 000 000 eurų.

Mokesčių mokestinis laikotarpis ir mokėjimo tvarka

Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis. Mokestis apskaičiuojamas ir sumokamas kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

Vienkartinis mokestis už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą sumokamas iki licencijos išdavimo.

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymas priimtas 2001 m. gegužės 17 d. ir buvo taikomas nuo 2001 m. liepos 1 d. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymas. Įstatymo komentarą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto puslapyje.

Informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI prie FM Mokesčių informacijos centras telefonu 1882.Naujausią informaciją apie mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą, mokesčių paaiškinimus ir komentarus, populiariausius klausimus bei atsakymus į juos galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2024-01-03