>

Investavimo krypčių aptarimas su partneriais ir visuomene

Siekiant užtikrinti investicijų planavimo suderinamumą bei sužinoti, kokios problemos ir sprendimai visuomenei bei skirtingiems jos segmentams yra svarbiausi, Plano rengime buvo konsultuojamasi su vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir kitomis visuomeninėmis interesų grupėmis (toliau – partneriai). Partnerystės principo įgyvendinimui konsultacinis Plano rengimo procesas buvo suskirstytas į keturis lygius:

1. Nacionalinio lygmens konsultacijos. 2021 m. vasario 23 d. – kovo 1 d. vyko 6 nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, kurio reikšmingą dalį yra numatyta finansuoti iš EGADP. Šiose konsultacijose (priklausomai nuo temos) dalyvavo nuo 40 iki 200 partnerių bei įvairių sričių ekspertų, kuriose buvo aptariamos atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos, regionų politikos, žaliojo kurso, atviros teisėkūros, įtraukaus ir įrodymais grįsto sprendimų priėmimo, viešojo valdymo, debiurokratizacijos, sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, mokslo ir inovacijų sritys. Konsultacijų įrašai yra viešai prieinami „YouTube“ platformoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskyroje.

2. Atskiros ministerijų konsultacijos pagal NKL sritis. Rengiant NKL plano aprašymus, 2020 m. lapkritį – 2021 m. balandį už savo reformų ar investicijų sritis atsakingos ministerijos suorganizavimo daugiau nei 40 įvairaus formato atskirų konsultacijų su savo kuruojamų sričių partneriais.

3. Rašytinės konsultacijos el. erdvėje. 2021 m. balandį, pirminį Plano projektą paviešinus visuomenei, buvo paskelbta NKL rašytinė konsultacija elektroniniu būdu, per kurią visos visuomenės grupės ar pavieniai asmenys turėjo galimybę NKL rengėjams pateikti savo pastabas, pasiūlymus ir komentarus. Rašytinė konsultacija buvo skelbiama viešai e pilietis platformoje. Pakvietimai dalyvauti rašytinėje konsultacijoje buvo išsiųsti daugiau nei 700 organizacijų bei individualių asmenų. Be to, ministerijų, rengusių NKL plano reformas ar investicijas, komunikacijos kanalais ir žiniasklaidoje buvo platinami kvietimai susipažinti su NKL projektu ir pateikti savo siūlymus ir pastebėjimus. Žemiau pateiktoje nuorodoje kviečiame susipažinti rašytinės konsultacijos rekomendacijų santrauka, paremta gautomis partnerių ir individualių asmenų pasiūlymais ir komentarais, kurioje taip pat pateikti reformas ar investicijas rengusių institucijų atsakymai.

Santrauką rasite ČIA

4. Įvairūs, daugiausia ne ministerijų iniciatyva rengti visuomenės informavimo renginiai ar pristatymai dėl Plano rengimo. Balandžio mėnesį buvo suorganizuota apskritojo stalo diskusija dėl Naujos kartos Lietuva plano. Diskusijoje dalyvavo Plane esančių viešosios politikos sričių ekspertai, akademikai ir verslo atstovai. Diskusijos įrašas yra viešai prieinamas Facebook platformoje. Taip pat, Planas buvo pristatinėjimas Seimo komitetuose, nevyriausybinių organizacijų renginiuose, aptariamas socialinių ir ekonominių partnerių Trišalėje taryboje.

Atviri duomenys ir skaitmeninė transformacija (2021.02.23)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Regionų politika (2021.02.24)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Žaliasis kursas (2021.02.25)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Atvira teisėkūra, įtraukus ir įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, viešasis valdymas, debiurokratizacija (2021.02.26)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasiteČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasiteČIA

Sveikata ir socialinė apsauga (2021.02.26)

Diskusijos vaizdo įrašą rasiteČIA

Švietimas, mokslas ir inovacijos (2021.03.01)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Atnaujinimo data: 2024-02-01