2023-2029 m. Šveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programa

2022 m. birželio 30 d. Šveicarija ir Europos Sąjunga pasirašė susitarimo memorandumą dėl Šveicarijos ir Europos Sąjungos finansinio įnašo, kuriuo nustatomos pagrindinės Šveicarijos prisidėjimo prie socialinės ir ekonominės sanglaudos bei bendradarbiavimo migracijos srityje sąlygos ir įsipareigojimai. Lietuvai yra suplanuota skirti 45,2 mln. Šveicarijos frankų socialinės ir ekonominės sanglaudos srityje, kurie turi būti panaudoti iki 2029 m. gruodžio 3 d.

Numatytos trys teminės finansavimo sritys: sveikatos apsauga, pameistrystė ir pilietinis aktyvumas.

Atnaujinimo data: 2024-04-03