BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Ateities ekonomikos DNR: sveikatos apsaugai – aukščiausio lygio inovacijos

Data

2020 09 24

Įvertinimas
0
3614_e1f6f601502b20472531c0836f0ba59b.jpg

Rugsėjo 24 d. vykusiame Ateities ekonomikos DNR Investicijų komiteto posėdyje aptartos 4 vertinimui pateiktos koncepcijos. Daugiausiai vilčių dedama į Kauno klinikų planuojamą sukurti individualizuotos (precizinės) Medicinos centrą – asmens sveikatos duomenų holomikos platformą.

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su projektą pristačiusiu Kauno klinikų atstovu dr. Tomu Lapinsku tikisi pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, sukuriant šiuolaikinę bei progresyvią asmens sveikatos duomenų platformą, galinčią atlikti medicininių duomenų analizę, savitųjų ligos požymių nustatymą bei ligos eigos prognozavimą. Tam bus naudojami įvairaus spektro medicininių tyrimų duomenys. Pasitelkdami dirbtinį intelektą Kauno klinikų medikai turės galimybę pacientams parinkti individualizuotą, jų poreikius labiausiai atitinkantį ir pasveikimo tikimybę gerokai padidinantį gydymo kelią.

Antroji Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuota koncepcija „Infekcinių ligų klasterio organizavimas (Vilniaus ir Kauno centrai)“ pagerins pavojingų ir ypač pavojingų infekcinių ligų gydymo kokybę ir prieinamumą. Klasterio centruose bus analizuojami biobankuose sukaupti duomenys, ruošiamasi efektyviam infekcinių ligų protrūkių valdymui. Naujasis centras leis ugdyti mokslines kompetencijas, suteiks galimybę ne tik tirti, bet ir gydyti pacientus, vykdyti ikiklinikinius tyrimus.

Šiltnamio efektą mažins antros kartos biokuras

Klimato kaitos ir aplinkos oro tarša neatsiejamos nuo  transporto priemonėse naudojamų degalų rūšių. Siūlydami sprendimus klimato kaitos padarinių mažinimui Energetikos ministerijos atstovai posėdyje pristatė „Skystųjų pažangiųjų (II kartos) biodegalų gamybos Lietuvoje skatinimas (bioetanolis ir biodyzelinas)“ koncepciją.

Įgyvendinus projektus tikimasi padidinti kasmetinių II kartos biodegalų gamybos apimtis,  išnaudojant šio kuro potencialą. Naudojant šiuos biodegalus (pagamintus iš biomasės atliekų ar liekanų) transporto priemonės išmeta vidutiniškai iki 90 proc. mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų lyginant su naudojamu tuo pačiu mineralinės kilmės naftos degalų kiekiu.

Mokslo ir studijų institucijų įrangos ir jos įveiklinimo ekonomikai svarbiose srityse koncepcijai buvo pritarta ir pirmajam pasirengimo etapui su privaloma sąlyga įtraukti ne tik „Investuok Lietuvoje“ ir MITA, bet ir socialinius-ekonominius partnerius į išsamias diskusijas, nustatant atrankos kriterijus įrangos poreikiams vertinimui.

Koncepcijų rengimo etape ministerijoms išlieka ta pati sąlyga – kuo aktyviau diskutuoti su socialiniais ir ekonominiais partneriais. Taip pat spartinti Investicinio komiteto svarstymui koncepcijų pateikimą, nes DNR plano įgyvendinimui skirtas laikas mąžta.

„Tikrai noriu pasidžiaugti būsimomis investicijomis į Kauno klinikų individualizuotos Medicinos centro steigimą, leisiantį nuo tradicinių, visiems unifikuotų gydymo metodų pereiti prie inovatyvaus, įvairiais tyrimais ir gydymo metodais paremtą pacientų gydymą.  Tai aukščiausio lygio inovacija sveikatos sektoriuje. Įgyvendindamos šią koncepciją Kauno klinikos sukurs unikumą mūsų šalyje, kurį, labai tikiuosi, ateityje naudosime ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose“, – po posėdžio sakė jam pirmininkavusi finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

Apie Ateities ekonomikos DNR ir Investicijų komitetą

Ateities ekonomikos DNR plane išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika. DNR plano įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant plane numatytus veiksmus planuojama investuoti iš viso  6,3 mlrd. eurų.

Investicijų komitetą sudaro Finansų ministerijos atstovai, Vyriausybės kanceliarijos atstovas bei Žmogiškojo kapitalo investicijų, Skaitmeninės ekonomikos ir verslo investicijų, Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų, Ekonominės infrastruktūros investicijų, Klimato kaitos ir energetikos investicijų pakomitečių nariai bei juose dalyvaujantys daugiau kaip 70 socialinių-ekonominių partnerių. Investicijų komiteto posėdžiai numatyti kiekvieną penktadienį, išsamią informaciją apie juose aptartus klausimus ir priimtus sprendimus rasite ČIA