BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Efektyvesnė vidaus kontrolė skatins dar didesnį viešojo sektoriaus skaidrumą, tikslų įgyvendinimą, tikslingesnį biudžeto naudojimą

Data

2021 05 10

Įvertinimas
0
AdobeStock_165770054.jpeg

Finansų ministerija informuoja, jog šiais metais pirmą kartą vykęs viešojo sektoriaus subjektų (viešųjų juridinių asmenų) informacijos apie visą vidaus kontrolės įgyvendinimą teikimas atkreipė įstaigų vadovų ir darbuotojų dėmesį ir paskatino peržiūrėti iki tol galiojusias praktikas, naujai įsivertinti rizikas bei imtis atitinkamų priemonių joms išvengti. Finansų viceministrė Rūta Bilkštytė pažymi, jog iki gegužės 1 d. įstaigos turėjo ministerijai pateikti ataskaitas, kurių sulaukta per pusantro šimto, apimant informaciją apie 3500 viešų juridinių asmenų.

„Pirmą kartą po atsiradusio naujo teisinio reguliavimo, prašėme šalies viešojo sektoriaus įstaigų įsivertinti vidaus kontrolės tvarkas kiekvienoje jų ir pateikti informaciją apie esamą padėtį. Džiaugiuosi, jog Finansų ministerijos, kaip vidaus kontrolės politiką formuojančios institucijos, iniciatyva paskatino įstaigas įgyvendinti tarptautinės bendruomenės siūlomus geruosius pavyzdžius, atsinaujinti priemones ir pačią kontrolės politiką, kuri neatsiejama nuo įstaigų veiklos skaidrumo, tikslų įgyvendinimo bei efektyvaus gyventojų sumokėtų mokesčių naudojimo“, - teigė viceministrė.

Viceministrė R.Bilkštytė taip pat atkreipė dėmesį į šiame procese svarbų bendradarbiavimą su pavaldžiais ir atskaitingais viešaisiais juridiniais asmenimis.

„Siekiant tinkamo ir nuoseklaus kontrolės sistemos veikimo, svarbu, kad viešojo sektoriaus įstaigos nusimatytų efektyvias tarpusavio bendradarbiavimo galimybes ir laiku suteiktų reikiamą pagalbą kontrolės diegimo, įgyvendinimo bei tobulinimo klausimais“.

Pažymima, jog vidaus kontrolė viešajame sektoriuje įgyvendinama apimant kontrolės aplinkos, rizikos vertinimo, veiklos, informavimo ir komunikacijos bei stebėsenos elementus, nustatant vadovo, kontrolės įgyvendinimą atliekančių darbuotojų ir vidaus auditorių pareigas. Tai padeda nuosekliai ir strategiškai siekti organizacijos veiklos rezultatų, užtikrinti, kad veikla vyktų pagal paskirtį, kad ji būtų teisėta, kad būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principo, saugomas turtas, teikiama patikima ir išsami informacija apie veiklą.

„Vidaus kontrolė yra teisėtos ir teisingos įstaigų veiklos pagrindas, užtikrinantis skaidrumą, tinkamą finansų valdymą, klaidų mažinimą ir veiklos pažangą. Šis prevencinis mechanizmas atitinka Europos Komisijos reikalavimus ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas“, – sakė viceministrė R. Bilkštytė.

Finansų ministerija, formuodama valstybės politiką vidaus kontrolės srityje, organizuodama, koordinuodama ir kontroliuodama jos įgyvendinimą ir siekdama sklandaus naujo teisinio reguliavimo įgyvendinimo, vidaus kontrolės kokybės bei efektyvios komunikacijos visame viešajame sektoriuje, teikia metodines konsultacijas vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje klausimais, remdamasi viešųjų juridinių asmenų vadovų pateikta informacija bei atlikdama vidaus kontrolės priežiūros procesą, analizuoja, kaip viešuosiuose juridiniuose asmenyse įgyvendinama vidaus kontrolė ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo.