BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ERPB remia daugiabučių gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumo gerinimą Lietuvoje

Data

2021 08 04

Įvertinimas
0
VIPA-9.jpg
  • Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) suteikė 67,5 mln. eurų paskolą UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) daugiabučių gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumo gerinimo projektams finansuoti.
  • Gauta ERPB paskola bus skirta daugiabučių namų atnaujinimo projektams, jau vykdomiems pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, finansuoti.
  • Tai jau yra antroji ERPB suteikta paskola VIPA, įtvirtinanti sėkmingą abiejų institucijų bendradarbiavimą „žaliųjų“ projektų finansavimo srityje.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) rugpjūčio 4 d. pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), kurios pagrindu suteikta iki 67,5 mln. eurų paskola daugiabučių namų renovacijai Lietuvoje. Ši paskola suteiks galimybę finansuoti apie 170 daugiabučių namų atnaujinimą, o tai ne tik užtikrins renovacijos spartą  šalyje, bet ir ženkliai pagerins renovuotų daugiabučių namų gyventojų gyvenimo sąlygas.

Daugiabučių namų renovacija yra prioritetinė energinio efektyvumo priemonė Lietuvoje, tiesiogiai susijusi su daugeliu šalies gyventojų. Skaičiuojama, kad šalyje yra apie 40 tūkst. daugiabučių namų, iš kurių apie 80 procentų priskiriami žemiausiai pastato energinio naudingumo klasei. Dėl prastų šių pastatų energetinių savybių, patiriami dideli šilumos energijos nuostoliai, o tai lemia ir dideles būsto išlaikymo išlaidas. Dalis gyventojų, neišgalintys jų apmokėti, kreipiasi pagalbos į valstybės ar savivaldos institucijas. Daugiabučių namų renovacija yra ne tik būdas sumažinti būsto išlaikymo išlaidas, bet ir galimybė pagerinti pastato būklę. Taip pat, tai yra veiksminga priemonė, mažinanti energetinio skurdo problemas ir pagrindinis instrumentas kuriant tvarius miestus. Investicijos į daugiabučių namų renovaciją, kuria tvarią ir darnią gyvenamąją aplinką, todėl ilgalaikėje perspektyvoje, siekiant žaliojo kurso bei renovacijos bangos strategijos tikslų, investicijų poreikis šiame sektoriuje tik didės.

„Ši Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko investicija yra unikaliu būdu struktūrizuota paskola, vienu metu finansuojant daug daugiabučių namų atnaujinimo projektų.  Įgytą patirtį siekiame pritaikyt ir kitose šalyse.“, - pasirašymo metu sakė ERPB tvarios infrastruktūros grupės generalinė direktorė Nandita Parshad.

Paskolos pasirašymui taip pat pritarė Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, nes tokių tarptautinių finansų institucijų, kaip ERPB, dalyvavimas Lietuvos daugiabučių namų renovacijos programoje dar labiau didina šalies patikimumą investuotojų akyse.

Finansų viceministrės Vaidos Česnulevičiūtės teigimu - „Tai yra svarbi investicija į pastatų energijos vartojimo efektyvumą Lietuvoje, kuri ne tik sumažina gyventojų išlaidas, bet ir padeda įgyvendinti perėjimo prie žaliosios ekonomikos tikslus bei prisideda prie kovos su klimato kaita. Džiaugiamės bendradarbiavimu su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir jo suteikiamomis galimybėmis Lietuvai“.

 

Aplinkos viceministro Dariaus Kvedaravičiaus teigimu, šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama apie 1500 daugiabučių namų renovacijos projektų, kurių bendra investicijų vertė viršija 600 mln. eurų. Trečdalį šių projektų planuojama baigti 2021 m. Pastatų renovacijos tempus ketinama didinti, dėl ko kompleksiškai peržiūrimi šiuo metu taikomi procesai, diegiamos inovatyvios technologijos,   spartinančios statybos darbų eigą ir užtikrinančios geresnę darbų kokybę.

„Šios finansavimo sutarties pagrindu pritrauktomis lėšomis  bus finansuojami jau  parengti  projektai. Be to, bendradarbiavimas su aukštą reitingą turinčia finansų įstaiga – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, rodo pasitikėjimą Lietuvos daugiabučių namų renovacijos modeliu ir valstybės paramos schema, kurią Europos Komisija pripažįsta gerosios praktikos pavyzdžiu. Tikimės, kad ši paskola paskatins, ir kitus privačius vietinius ir tarptautinius investuotojus dalyvauti daugiabučių pastatų renovacijos programoje, tuo pačiu užtikrinant jos tęstinumą ir tvarumą“ – teigė viceministras.

VIPA nuo 2013 m. dalyvauja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo schemose ir tai jau yra antroji ERPB suteikta paskola VIPA daugiabučių namų renovacijai Lietuvoje.

„Džiaugiamės ilgalaike partneryste su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku. VIPA valdomas Daugiabučių namų modernizavimo fondas yra sukurtas siekiant užtikrinti stabilų daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimą, o ši antroji ERPB paskola padeda mums ir toliau sėkmingai įgyvendinti šį svarbų Lietuvos žmonėms tikslą.“ - sako VIPA generalinis direktorius Gvidas Dargužas.

Papildoma informacija

Apie VIPA: Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), tai 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigta finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą.

Mūsų veiklos tikslas – finansuoti Lietuvos valstybei svarbius projektus, kurių reikia rinkai arba (ir) tuos, kuriems finansavimas ribotas ar neoptimalus. VIPA teikia paskolas, garantijas už grąžinamąsias investicijas arba įgyvendina panašias priemonės, finansuojamos nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų, ar finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų). VIPA per valdomus fondus ir finansines iniciatyvas sėkmingai prisideda įgyvendinant klimato kaitos sušvelninimą ir didinant energinį efektyvumą viešosios infrastruktūros (ar viešojo intereso) objektuose.

Apie ERPB: Europos rekonstrukcijų ir plėtros bankas (angl. The European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) – tarptautinė finansų institucija, įsteigta 1991 m. Banko narėmis yra 65 valstybės ir dvi tarptautinės institucijos – Europos Komisija (EK) ir Europos investicijų bankas, savo veiklą vykdantis 30 valstybių nuo Estijos iki Egipto ir nuo Maroko iki Mongolijos. EBRD savo veiklos šalyse remia privataus sektoriaus plėtrą per investicijas ir politinį dialogą. Bankas finansuoja projektus žemės ūkio, energijos vartojimo efektyvumo, finansų įstaigų, gamybos, vietinės aplinkosaugos infrastruktūros, gamtos išteklių, energetikos, nuosavybės, turizmo, mažų ir vidutinių įmonių, telekomunikacijų, informacinių technologijų ir transporto srityse.