BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Hanza šalys parengė bendrą nuomonę dėl naujo ES biudžetinio instrumento, skirto konvergencijai ir konkurencingumui skatinti

Data

2019 05 02

Įvertinimas
0
AdobeStock_63000413.jpeg

2019 m. gegužės 1 d. Hanza šalys (Airija, Danija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Suomija ir Švedija) parengė bendrą nuomonę dėl naujo ES biudžetinio instrumento, skirto konvergencijai ir konkurencingumui skatinti. Dėl šio instrumento diskusijos kas mėnesį vyksta Euro grupėje, kuriai 2018 m. gruodžio 14 d. Euro zonos aukščiausio lygio vadovų susitikime (Eurosummit) buvo pavesta aptarti įvairius naujojo instrumento, kuris yra sudėtinė ES ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo paketo dalis, aspektus.  

Naujai siūlomos biudžetinės priemonės lėšomis bus finansuojamos Euro zonai svarbios struktūrinės reformos ir su jomis susijusios investicijos (projektai). Atsižvelgdamas į tai Finansų ministras V. Šapoka pabrėžė struktūrinių reformų reikšmę šalies konkurencingumui ir ekonomikos augimui, bet pažymėjo, kad „nauja biudžetinė priemonė neturi būti kuriama Sanglaudos politikos sąskaita. Kaip ir teigiama bendroje Šiaurės regiono valstybių nuomonėje, vengtinas jos veiklų dubliavimas su ES sanglaudos politikos ir kitų ES biudžeto programų investicijomis. Tai ypač aktualu Lietuvai, kurioje sanglaudos lėšos reikšmingai prisidėjo ne tik prie ekonomikos augimo, bet ir prie svarbių struktūrinių reformų įgyvendinimo.“

Bendroje nuomonėje Hanza šalys pasisako, kad naujasis instrumentas būtų savanoriškas, ribotos apimties, integruotas į 2021–2027 m. ES daugiametę finansinę programą, t.y. finansuojamas iš ES nuosavų išteklių ir pakeistų Europos Komisijos pasiūlytą Reformų rėmimo programą. Atsižvelgiant į tai, rezervuotai vertinama galimybė prie instrumento prisidėti papildomai per tarpvyriausybinius susitarimus (asignuotąsias pajamas).

Bendra Hanza šalių nuomonė buvo persiųsta Eurogrupės pirmininkui ir bus pristatoma 2019 m. gegužės 16 d. Euro grupėje, kurioje posėdžiauja ES valstybių finansų ministrai.

Pažymėtina, kad diskusijos dėl naujojo ES biudžetinio instrumento, skirto konvergencijai ir konkurencingumui skatinti, yra sudėtinė derybų dėl 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos dalis. Beveik prieš metus prasidėjusiose derybose Lietuva siekia užsitikrinti pakankamą ES Sanglaudos politikos finansavimą (atsižvelgiant į reikšmingus šalies regioninius išsivystymo netolygumus, lėšos Lietuvai turėtų mažėti laipsniškai, o ne drastiškai, kaip pasiūlė Europos Komisija), išmokų žemdirbiams augimą iki ES vidurkio, tęstinį ir pakankamą finansavimą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui ir „Rail Baltica“ geležinkelio projektui užbaigti. Planuojama, kad anksčiausiai derybos galėtų būti baigtos 2019 m. spalio mėn. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje.