BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Tarptautinėse rinkose Lietuva pasiskolino pigiausiai per visą šalies istoriją

Data

2019 06 12

Įvertinimas
4
AdobeStock_195160115.jpeg

Šiandien Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1,5 mlrd. eurų, išleisdama dvi skirtingos trukmės euroobligacijų emisijas – 650 mln. eurų nominalios vertės 10 metų ir 850 mln. eurų nominalios vertės 30 metų. Sprendimą skolintis ilgam laikotarpiui lėmė palanki situacija tarptautinėse finansų rinkose, siekis tinkamai valdyti riziką ir ilgam laikotarpiui fiksuoti žemas skolos palūkanų normas.

„Pasirinkta strategija leido sutelkti investuotojų paklausą ilgo laikotarpio investicijoms. Išnaudodami esamą žemų palūkanų aplinką, užsitikrinome tinkamą kitų metų vasarį išperkamos emisijos refinansavimą ir skolos aptarnavimo išlaidų mažinimą. Savo ruožtu, ilga skolinimosi trukmė leis tolygiau paskirstyti skolos grąžinimo srautus ir ilgiau naudotis patraukliomis finansavimosi sąlygomis“, – teigia finansų ministras Vilius Šapoka. 

650 mln. eurų nominalios vertės 10 metų euroobligacijų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 0,5 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 0,603 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 99,003 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2019 m. birželio 19 d. ir išperkamos 2029 m. birželio 19 d.

Lietuva antrą kartą išleido 30 metų emisiją (nominali vertė 850 mln. eurų). Už ją Lietuva mokės 1,625 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 1,732 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 97,513 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2019 m. birželio 19 d. ir išperkamos 2049 m. birželio 19 d.

Pasiskolintomis lėšomis bus užtikrinamas lėšų rezervas 1,3 mlrd. eurų vertės euroobligacijų emisijai (už ją mokamos 7,375 proc. metinės palūkanos) ateinančių metų vasario 11 d. išpirkti.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „BNP Paribas“ ir „J.P Morgan“ bankai.

 

Šis pranešimas ar jo kopijos negali būti daromos ir tiesiogiai ar netiesiogiai platinamos ar siunčiamos į Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, Kanadą ar Japoniją. Šis pranešimas nėra pasiūlymas ar kvietimas parduoti vertybinius popierius, nėra prašymas siūlyti pirkti ar įsipareigoti pirkti perdavimas; šis pranešimas (ar bet kuri jo dalis) ar jo išplatinimo faktas negali sudaryti sandorio pagrindo ir juo negali būti remiamasi siejant jį su kokiu nors sandoriu. Siūlymas ir šio pranešimo platinimas bei kita informacija, susijusi su listingavimu ir siūlymu atitinkamose jurisdikcijose, gali būti ribojami teisės aktų, todėl asmenys, gavęs čia minimą dokumentą ar susijusią informaciją, turėtų būti informuoti apie tokius apribojimus bei jų laikytis. Šių apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia minimi vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV ar JAV asmenų (kaip nustatyta 1933 metų Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių įstatyme (su pakeitimais) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas)) sąskaita ar naudai be registravimo ar išimties registravimui Vertybinių popierių įstatyme. Emitentas neregistravo ir neketina registruoti jokios vertybinių popierių pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti euroobligacijas JAV.

Ši informacija yra platinama ir skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) profesionaliems investuotojams pagal Jungtinės Karalystės 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. įsakymo (su vėlesniais pakeitimais, toliau – Finansinių rinkų įstatymas) 19(5) straipsnį arba (iii) bet kokiems kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota, pagal Finansinių rinkų įstatymo 21 straipsnį (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu.