BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybė patvirtino valstybės finansinių ataskaitų rinkinius

Data

2020 10 07

Įvertinimas
0
AdobeStock_109913332.jpeg

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems 2019 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų, nacionaliniam finansinių ataskaitų ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniams. Šių ataskaitų rinkinių tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės konsoliduotosios ataskaitos

Šias ataskaitas sudaro biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje, kuriame atskleidžiama informacija apie per metus gautas valstybės biudžeto pajamas ir valstybės funkcijoms užtikrinti patirtas išlaidas, nurodyta, kad 2019 m. į valstybės biudžetą pajamų surinkta 8,7 mlrd. eurų. Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (3,8 mlrd. eurų), gyventojų pajamų mokestis (1,8 mlrd. eurų), akcizai (1,5 mlrd. eurų) bei pelno mokestis (759,1 mln. eurų). ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos buvo gauta 1,5 mlrd. eurų.

Valstybės biudžeto išlaidos 2019 m. sudarė apie 11,3 mlrd. eurų, iš jų beveik 1,9 mlrd. eurų – ES paramos lėšų. Didžioji dalis valstybės biudžeto lėšų – daugiau nei 3 mlrd. eurų (27,8 proc.) išleista socialinei apsaugai, palyginti su 2018 m., jų dalis išaugo 1,4 karto. Ekonomikai skirtos išlaidos bendroje biudžeto struktūroje sudarė 18,9 proc., didžioji jų dalis teko transportui ir energetikai. Bendrosioms valstybės paslaugoms skirtos lėšos sudarė 12,7 proc., daugiau nei trečdalį jų sudarė skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, tačiau palyginti su 2018 m. ši dalis sumažėjo apie 15 proc. Švietimui skirtos lėšos sudarė 12,7 proc., gynybai - 9,4 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - 6,6 proc., sveikatos apsaugai - 7,0 proc., aplinkos apsaugai - 1,9 proc. visų biudžeto išlaidų.

Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos sukonsolidavus 602 centrinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2019 m. finansines ataskaitas.

Praėjusiais metais valstybės konsoliduotas turtas sudarė 45,5 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 26,9 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 18,6 mlrd. eurų.

2019 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitą galite rasti čia.

2019 m. valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas galite rasti čia.

Nacionalinės finansinės ataskaitos

Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus visų 3648 centrinės ir vietinės valdžios institucijų, fondų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2019 m. finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.

Viešojo sektoriaus konsoliduotas turtas sudarė 56,3 mln. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 30,1 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 26,2 mlrd. eurų.

Kartu su nacionalinio finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama informacija apie valstybės skolą. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo 17,5 mlrd. eurų ir tai sudarė 36,2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Valstybės skolos santykis su BVP per 2019 m. padidėjo 2,4 procentinio punkto (2018 m. buvo 33,8 proc. BVP). 2019 m. valstybės skola nominaliąja išraiška padidėjo 2,2 mlrd. eurų, arba 14,4 proc. Skolos dydžio pokytį, palyginus su 2018 metų dydžiu, lėmė išankstinis lėšų kaupimas (1,3 mlrd. eurų) 2020 metų vasario mėnesį euroobligacijų emisijai išpirkti.

Skolos valstybės vardu valdymo išlaidos 2019 m. sudarė 434,8 mln. eurų, o 2018 m. – 527,3 mln. eurų, t.y., sumažėjo 92,5 mln. eurų.

Savivaldybių skola per metus sumažėjo 12,5 mln. eurų ir praėjusių metų pabaigoje buvo 488,8 mln. eurų. Savivaldybės buvo skolingos valstybei 15,9 mln. eurų valstybės perskolinamų paskolų, skirtų investicijų projektams finansuoti, ir 9,7 mln. eurų paskolų iš valstybės biudžeto.

2019 m. nacionalines finansines ataskaitas ir 2019 m. skolos ataskaitą galite rasti čia.

2019 m. nacionalinių finansinių ataskaitų apžvalgą, kurioje glaustai pateikiama pagrindinė informacija – čia.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinės ataskaitos

Praėjusių metų pabaigoje Rezervinis (stabilizavimo) fondas sudarė 286,4 mln. eurų ir, palyginus su 2018 m., padidėjo 55,5 mln. eurų.

Per 2019 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo įplaukos sudarė 56,5 mln. eurų. Tai dalis į valstybės biudžetą gautų dividendų, aukcione parduoto nekilnojamo turto pajamų, pajamų gautų pardavus valstybinės žemės sklypus bei lėšų gautų privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus. 2019 m. fondo valdymo išlaidos sudarė 1,0 mln. eurų.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metines ataskaitas galite rasti čia.

Kaip ir kiekvienais metais, Valstybės kontrolė atliko visų ataskaitų rinkinių auditą ir pateikė išvadą. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniui Valstybės kontrolė pastabų nepateikė, o dėl valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikė sąlyginę nuomonę dėl turto ir įsipareigojimų vertinimo ir pajamų registravimo.

 

Papildoma informacija:

Valdžios skolos duomenys – pagal Statistikos departamento 2020 m. liepos 20 d. informaciją.

BVP duomenys – pagal Statistikos departamento 2020 m. liepos 30 d. informaciją.