BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybė patvirtino valstybės finansinių ataskaitų rinkinius

Data

2019 10 08

Įvertinimas
0
AdobeStock_109812942.jpeg

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems 2018 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų, nacionaliniam finansinių ataskaitų ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniams. Šių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės konsoliduotosios ataskaitos

Šias ataskaitas sudaro biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos rinkiniai.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitoje pateikiama informacija apie valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas.

2018 m. į valstybės biudžetą pajamų surinkta 6,8 mlrd. eurų. Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (3,5 mlrd. eurų), akcizai (1,4 mlrd. eurų), pelno mokestis (691,2 mln. eurų) bei gyventojų pajamų mokestis (314,7 mln. eurų).

Valstybės biudžeto išlaidos 2018 m. sudarė apie 8,9 mlrd. eurų, iš jų beveik 1,6 mlrd. eurų – ES paramos. Praėjusiais metais išlaidos viršijo gautas pajamas 495,6 mln. eurų (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų).

Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos sukonsolidavus 603 centrinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2018 m. finansines ataskaitas.

Praėjusiais metais valstybės konsoliduotas turtas sudarė 44,7 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 24,0 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 20,8 mlrd. eurų.

2018 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitą galite rasti čia.

2018 m. valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas galite rasti čia.

Nacionalinės finansinės ataskaitos

Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus visų 3580 centrinės ir vietinės valdžios institucijų, fondų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2018 m. finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.

Viešojo sektoriaus konsoliduotas turtas sudarė 54,4 mln. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 26,5 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 28,0 mlrd. eurų

Kartu su nacionalinio finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama informacija apie valstybės skolą. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo 15,4 mlrd. eurų ir tai sudarė 34,2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Valstybės skolos santykis su BVP per 2018 m. sumažėjo 5,2 procentinio punkto (2017 m. buvo 39,7 proc. BVP). 2018 m. valstybės skola nominaliąja išraiška sumažėjo 1 208 mln. eurų, arba 7,3 proc. Skolos dydžio pokytį, palyginti su 2017 m., lėmė 2018 m. vasarį išpirkta euroobligacijų emisija, kuriai išpirkti 2017 m. buvo sukaupta 1 329,8 mln. eurų.

Skolos valstybės vardu valdymo išlaidos 2014 m. sudarė 622,1 mln. eurų, o 2018 m. – 527,3 mln. eurų, t.y., sumažėjo 94,8 mln. eurų.

Savivaldybių skola per metus sumažėjo 58,7 mln. eurų ir praėjusių metų pabaigoje buvo 494,1 mln. eurų. Savivaldybės buvo skolingos valstybei 18,1 mln. eurų valstybės perskolinamų paskolų, skirtų investicijų projektams finansuoti, ir 9,7 mln. eurų paskolų iš valstybės biudžeto.

2018 m. nacionalines finansines ataskaitas ir 2018 m. skolos ataskaitą galite rasti čia.

2018 m. nacionalinių finansinių ataskaitų apžvalgą, kurioje glaustai pateikiama pagrindinė informacija – čia.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinės ataskaitos

Praėjusių metų pabaigoje Rezervinio (stabilizavimo) fondas buvo 231,8 mln. eurų ir, palyginus su 2017 m., padidėjo 68,3 mln. eurų, dėl iš valstybės biudžeto skirtų lėšų.

Per 2018 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo įplaukos sudarė 68,4 mln. eurų. Tai dalis į valstybės biudžetą gautų dividendų, aukcione parduoto nekilnojamo turto pajamų, pajamų gautų pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei lėšų gautų privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus. 2018 m. fondo valdymo išlaidos sudarė 727,4 tūkst. eurų.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metines ataskaitas galite rasti čia.

Kaip ir kiekvienais metais, Valstybės kontrolė atliko visų ataskaitų rinkinių auditą ir pateikė išvadą. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniui Valstybės kontrolė pastabų nepateikė, o dėl valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikė sąlyginę nuomonę dėl turto ir įsipareigojimų vertinimo ir pajamų registravimo.

Papildoma informacija:

Valdžios skolos duomenys – pagal Statistikos departamento 2019 m. liepos 4 d. informaciją.

BVP duomenys – pagal Statistikos departamento 2019 m. liepos 30 d. informaciją.