BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybė patvirtino valstybės finansinių ataskaitų rinkinius

Data

2021 10 06

Įvertinimas
0
AdobeStock_136806493.jpeg

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems 2020 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų, nacionaliniam finansinių ataskaitų ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniams. Šių ataskaitų rinkinių tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės konsoliduotosios ataskaitos

Šias ataskaitas sudaro biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje, kuriame atskleidžiama informacija apie per metus gautas valstybės biudžeto pajamas (pinigų principu) ir valstybės funkcijoms užtikrinti patirtas išlaidas, nurodyta, kad 2020 m. į valstybės biudžetą pajamų surinkta 11 mlrd. eurų. Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (3,6 mlrd. eurų), gyventojų pajamų mokestis (1,9 mlrd. eurų), akcizai (1,6 mlrd. eurų) bei pelno mokestis (779,7 mln. eurų). ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos buvo gauta 2,3 mlrd. eurų.

Valstybės biudžeto išlaidos 2020 m. sudarė apie 15,6 mlrd. eurų, iš jų beveik 1,9 mlrd. eurų – ES paramos lėšų. 2020 m. valstybės biudžeto išlaidos buvo 4,2 mlrd. eurų didesnės nei 2019 m. ir buvo orientuotos į COVID-19 pandemijos nulemtų karantino ribojimų sukeltų problemų sprendimą. Dėl šios priežasties didžioji dalis valstybės biudžeto lėšų – beveik 5 mlrd. eurų (32 proc.) – išleista socialinei apsaugai, palyginti su 2019 m., jų dalis išaugo 1,6 karto. Ekonomikai skirtos išlaidos bendroje biudžeto struktūroje sudarė virš 3,6 mlrd. eurų (23,4 proc.) ir, palyginti su 2019 m., išaugo 1,5 karto. Bendrosioms valstybės paslaugoms skirtos lėšos sudarė 9,5 proc., beveik trečdalį jų sudarė skolos valstybės vardu valdymo išlaidos. Švietimui skirtos lėšos sudarė 11 proc., gynybai – 7,3 proc., sveikatos apsaugai – 6,9 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 5,4 proc. visų biudžeto išlaidų.

Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) 4,6 mlrd. eurų. Išlaidos buvo finansuojamos skolintomis lėšomis. 2020 m. Vyriausybė laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų.

Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos sukonsolidavus 572 centrinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2020 m. finansines ataskaitas.

Praėjusiais metais valstybės konsoliduotas turtas sudarė 49,3 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 32,6 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 16,9 mlrd. eurų. 

Valstybės pajamos (kaupimo principu) iš mokesčių sudarė 8,8 mlrd. eurų, iš kurių didžiausią dalį sudarė pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio (4,2 mlrd. eurų) ir gyventojų pajamų mokesčio (1,98 mlrd. eurų). 
Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 14,5 mlrd. eurų. Daugiausiai sąnaudų teko socialinės apsaugos sričiai – 5,2 mlrd. eurų (36,1 proc.) ir palyginus su 2019 m., padidėjo 69,2 proc. 

2020 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitą galite rasti čia.

2020 m. valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas galite rasti čia.

Nacionalinės finansinės ataskaitos

Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus visų 3599 centrinės ir vietinės valdžios institucijų, fondų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2020 m. finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.

Viešojo sektoriaus konsoliduotas turtas sudarė 61,2 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 35,9  mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 25,5 mlrd. eurų.

Viso viešojo sektoriaus, įskaitant savivaldybes ir socialinius fondus, pagrindinės veiklos pajamos (kaupimo principu) sudarė 17,8 mlrd. eurų, iš jų didžiausią dalį sudarė mokesčių pajamos (10,6 mlrd. eurų) ir socialinių įmokų pajamos (4,5 mlrd. eurų).

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 19,7 mlrd. eurų. 40,9 proc. arba 8,1 mlrd. eurų sąnaudų teko socialinei apsaugai ir, palyginus su 2019 m., padidėjo 37,5 proc.

Kartu su nacionaliniu finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama informacija apie valstybės skolą. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo 23,1 mlrd. eurų ir tai sudarė 47,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Valstybės skolos santykis su BVP per 2020 m. padidėjo 11,2 proc. (2019 m. buvo 25,9 proc. BVP). 2020 m. valstybės skola nominaliąja išraiška padidėjo 5,5 mlrd. eurų, arba 31,6 proc. Skolos dydžio pokytį, palyginus su 2019 m., daugiausia lėmė COVID-19 pandemijos padariniai ir Vyriausybės sprendimai remti ekonomiką ir jos atsigavimą šiuo sudėtingu laikotarpiu, imtis visų priemonių neigiamiems pandemijos padariniams švelninti. Lėšų poreikiui patenkinti valstybė pasiskolino 7,9 mlrd. eurų, iš jų 3,8 mlrd. eurų užsienio rinkose, 2,6 mlrd. eurų vidaus rinkoje ir 1,6 mlrd. eurų iš tarptautinių finansinių ir Europos Komisijos.

Skolos valstybės vardu valdymo išlaidos tendencingai mažėja nuo 2014 m. ir 2020 m. sudarė 422,5 mln. eurų. 2020 m. faktinės išlaidos, lyginant su 2019 m. sumažėjo 2,8 proc. arba 12,45 mln. eurų.

Savivaldybių nekonsoliduotoji skola per metus padidėjo 118,9 mln. eurų ir praėjusių metų pabaigoje buvo 607,7 mln. eurų. 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos savivaldybės negavo planuotų pajamų ir susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu. Finansų ministerija per 2020 m. savivaldybėms suteikė 100,9 mln. eurų trumpalaikių paskolų iš valstybės biudžeto. 2020 m. pabaigoje negrąžintų trumpalaikių paskolų likutis buvo 90,1 mln. eurų.

2020 m. nacionalines finansines ataskaitas ir 2020 m. skolos ataskaitą galite rasti čia.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinės ataskaitos

Praėjusių metų pabaigoje Rezervinis (stabilizavimo) fondas sudarė 356,9 mln. eurų ir, palyginus su 2019 m., padidėjo 70,5 mln. eurų. 

Per 2020 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo įplaukos sudarė 71,6 mln. eurų. Tai dalis į valstybės biudžetą gautų dividendų, aukcione parduoto nekilnojamo turto pajamų, pajamų, gautų pardavus valstybinės žemės sklypus bei lėšų, gautų privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus. 2020 m. fondo valdymo išlaidos sudarė 1,03 mln. eurų.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metines ataskaitas galite rasti čia.