Vyriausybės vertybiniai popieriai

Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) yra pagrindinė valstybės skolinimosi priemonė. Tai valstybės vardu vidaus ar užsienio rinkose  išleidžiami vertybiniai skolos popieriai, patvirtinantys jų turėtojo teisę numatytais terminais gauti jų nominalią vertę atitinkančią sumą, palūkanas ar kitą ekvivalentą.

Leidžiant VVP valstybės vardu Vyriausybei atstovauja Finansų ministerija.

Vyriausybės vertybiniai popieriai pagal trukmę skirstomi į:

  • iždo vekselius – jų trukmė neviršija vienerių metų;
  • obligacijas – jų trukmė viršija vienerius metus.

Vyriausybė taip pat skolinasi platindama taupymo lakštus (indėlius), kurių trukmė gali būti ir iki metų, ir ilgesnė.

VVP galima įsigyti emisijų platinimo metu arba antrinėje rinkoje. Taupymo lakštus investuotojai gali įsigyti tiesiogiai, o norint investuoti į kitus Vyriausybės vertybinius popierius (obligacijas, valstybės iždo vekselius ar euroobligacijas) tereikia kreiptis į komercinių bankų finansų maklerių padalinius arba į bet kurią atitinkamas paslaugas teikiančią finansų maklerio įmonę.