>

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionus planuoja ir išleidžiamų VVP charakteristikas nustato Finansų ministerija, o organizuoja AB Nasdaq Vilnius.

VVP aukcionuose platinami:

  • Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekseliai - jų trukmė neviršija vienų metų. Iždo vekseliai parduodami diskontuota verte, o išpirkimo metu investuotojui sumokama nominalioji vertė. Palūkanų skaičiavimo metodas - faktinis/360.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bei euroobligacijos - trukmė viršija vienus metus. Už obligacijas kartą per metus mokamos atkarpos, o išpirkimo metu investuotojui sumokama paskutinė atkarpos išmoka ir nominalioji vertė. Palūkanų skaičiavimo metodas - faktinis/faktinis.

VVP parduodami daugelio kainų aukcione, kuriame pavedimai vykdomi pagal aukciono dalyvių pavedimuose pateiktas kainas/pelningumus (platinimo aukcione - pradedant nuo mažiausio pelningumo) iki Finansų ministerijos nustatytos priimtinos pelningumo ribos ar norimos išplatinti sumos. Planuojama aukcione išplatinti VVP suma iš anksto paprastai neskelbiama.

VVP aukcionai dažniausiai vyksta pirmą savaitės darbo dieną ir pavedimai juose priimami iki 10:30 val. Nekonkurenciniai pasiūlymai taip pat priimami, tačiau nekonkurencinių pasiūlymų suma vienam aukciono dalyviui paprastai ribojama iki 0,5 mln. eurų (nustatoma atskirai kiekvienam aukcionui). Nekonkurenciniai pavedimai vykdomi vidutiniu svertiniu patenkintų konkurencinių pavedimų pelningumu.

Atsiskaitymas už VVP, išplatintus aukcione, vyksta po dviejų darbo dienų nuo aukciono dienos (T+2 , iždo vekselių ir obligacijų atveju) arba po penkių darbo dienų nuo aukciono dienos (T+5, euroobligacijų atveju). Atsiskaitymą organizuoja Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas), taikydamas vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo (angl. delivery versus payment) principą. Euroobligacijų aukcionuose atsiskaitymą taip pat organizuoja Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas per savo sąsają su Clearstream Luxembourg. Visi vidaus rinkoje platinami VVP yra registruojami Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume ir įtraukiami į Nasdaq Vilnius skolos vertybinių popierių sąrašą, išskyrus euroobligacijas, kurios yra registruotos Euroclear ir Clearstream Luxembourg ir įtrauktos į Liuksemburgo vertybinių popierių biržos sąrašus.

VVP aukcionuose gali dalyvauti tik tie bankai ir finansų maklerio įmonės, kurie atitinka Finansų ministerijos VVP aukciono dalyviams nustatytus reikalavimus ir yra pasirašę su Finansų ministerija VVP aukciono dalyvio sutartis.

Šiuo metu VVP aukciono dalyvio sutartys yra sudarytos su:

  • AS "Citadele banka" (Latvijos komercinis bankas)
  • Luminor Bank AS
  • AB SEB banku
  • "Swedbank", AB
  • "Swedbank" AS (Latvijos komercinis bankas)
  • AB Šiaulių banku
  • Erste Group Bank AG (Austrijos komercinis bankas)

Antrinė aukcionuose parduodamų iždo vekselių ir obligacijų apyvarta gali būti vykdoma AB Nasdaq Vilnius pagal jos nustatytas taisykles ir už biržos ribų. Standartinis atsiskaitymo už VVP periodas antrinėje rinkoje yra T+1.

Nuo 2015 metų naujai platinamų emisijų vieno VVP nominalioji vertė yra 100 eurų, o anksčiau litais išplatintų ir į eurus redenominuotų emisijų vieno VVP nominalioji vertė - 0,01 euro.

2024 m. balandžio 4 d. neišpirktos VVP emisijos

ISIN kodasIšleidimo / pirmo aukciono apmokėjimo dataIšpirkimo dataAtkarpa, %Emisijos dydis, EUR
LT00006500532019-04-172024-04-170,4585.000.000
LT00006300892020-12-022024-06-020970.000.000
LT00006700282017-08-232024-08-230,7330.000.000
LT10006100142014-11-062024-11-062,1265.000.000
LT00006300972022-05-042025-08-041,3620.000.000
LT00006700362018-11-212025-11-210,8330.000.000
LT00006500612020-07-222026-01-220360.000.000
LT00006500792021-06-022026-06-020470.000.000
LT00006301052023-08-022026-08-023,9550.000.000
LT00006700442019-11-272026-11-270,1345.000.000
LT00006100732017-04-262027-04-261,1315.000.000
LT00006500872022-07-132027-07-132,3844.000.000
LT00006700512021-03-032028-03-030490.000.000

LT0000610305

Žaliosios obligacijos

2018-05-032028-05-031,268.000.000
LT00006100812019-08-282029-08-280,2400.000.000
LT00006700692022-06-152029-12-152,4640.000.000
LT00006120122020-02-122032-02-120,3244.000.000

Daugiau apie euroobligacijas galima rasti čia.

Atnaujinimo data: 2024-04-05