Finansų ministerija nuo 2023 m. rugpjūčio 7 d. atnaujino Vyriausybės taupymo lakštų (VTL) platinimą. 

VTL yra Vyriausybės vertybiniai popieriai, kuriuos gali įsigyti tik fiziniai asmenys. VTL yra saugi ir generuojanti grąžą investicija, panaši į terminuotus indėlius banke, tik šiuo atveju gyventojai savo santaupas patikėtų Vyriausybei. Savo ruožtu Vyriausybei taupymo lakštai yra galimybė formuoti dar vieną skolinimosi priemonę – pasiskolinti iš gyventojų tiesiogiai ir tokiu būdu pritraukti kitur neinvestuotas gyventojų santaupas. 

Finansų ministerija ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatomos taupymo lakštų emisijos platinimo pradžios ministerijos interneto svetainėje finmin.lt paskelbia taupymo lakštų emisijos sąlygas. VTL platinami 14-30 dienų. Toks platinimo termino diapazonas nustatytas dėl to, kad būtų galima operatyviai reaguoti į rinkos pokyčius ir lėšų poreikį.

Kiekvienas, norintis įsigyti VTL, tą gali padaryti per Finansų ministerijos pasirinktus platintojus – „Swedbank“ arba SEB, atlikęs vos kelis žingsnius.
Jei neturite piniginių lėšų sąskaitos „Swedbank“ arba SEB, pirmiausia reikia ją atsidaryti, o tuomet – ir specialią sąskaitą vertybinių popierių įsigijimui. Atlikus šiuos žingsnius, VTL galite įsigyti „Swedbank“ arba SEB internetiniame banke keliais mygtukų paspaudimais. SEB sudaro galimybę VTL įsigyti ir banko padaliniuose.

 

„Swedbank“ VTL platinimo sąlygos:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų įsigijimas – nemokamai.

Mėnesinis vertybinių popierių saugojimo mokestis už vertybinių popierių sąskaitoje esančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus – nemokamai.

Lėšų už Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus, išplatintus iki 2021 m. vasario 9 d., išmokėjimas grynaisiais pinigais Banko padaliniuose per 60 d. nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų išpirkimo ar palūkanų išmokėjimo* – nemokamai.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius čia

Daugiau informacijos apie VTL įsigijimą čia

*Lėšų išmokėjimui grynaisiais pinigais Banko padaliniuose už Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus (i) išplatintus iki 2021 m. vasario 9 d. praėjus 60 d. nuo jų išpirkimo ar palūkanų išmokėjimo ir (ii) išplatintus po 2021 m. vasario 9 d. - taikomi įkainiai, nurodyti šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalyje „Grynieji pinigai“, skyriaus „Grynųjų pinigų operacijos“ punkte „Grynųjų pinigų EUR išėmimas Banko padaliniuose“.
Už Banko paslaugas ir operacijas, nepaminėtas šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalies „Vertybiniai popieriai“ skyriuje „Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai“, klientams, įsigijusiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų, taikomi standartiniai paslaugų ir operacijų įkainiai.

 

SEB VTL platinimo sąlygos:

VTL platinami interneto banke ir banko padaliniuose.

Prekybai VTL taikomas 0,1 proc. mokestis.  

VTL saugojimas nemokamas. 

Lėšų už išpirktus VTL išgryninimui taikomi standartiniai banko mokesčiai (mokesčius galite peržiūrėti čia). 

Daugiau informacijos apie VTL įsigijimą SEB galima rasti čia ir čia.

 

Taupymo lakštai galės būti pirma laiko išperkami kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Už pirma laiko išperkamus taupymo lakštus sumokama jų nominaliosios vertės suma be pirmalaikio išpirkimo dieną priskaičiuotų palūkanų.

Atkreiptinas dėmesys, kad šios nuostatos galioja tik naujai išleidžiamiems VTL. Iki 2021 m. išleistiems VTL galioja buvusios sąlygos (jie išperkami tik termino pabaigoje).

 

Vyriausybė skolinosi tiesiogiai iš gyventojų, platindama Vyriausybės taupymo lakštus su pertraukomis nuo 1999 m. iki 2021 m. Nuo 2022 m. sausio 1 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų portalas www.vtl.lt buvo uždarytas.

Atnaujinimo data: 2023-11-15