Vyriausybės vertybiniai popieriai

Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) yra pagrindinė valstybės skolinimosi priemonė. Tai valstybės vardu vidaus ar užsienio rinkose  išleidžiami vertybiniai skolos popieriai, patvirtinantys jų turėtojo teisę numatytais terminais gauti jų nominalią vertę atitinkančią sumą, palūkanas ar kitą ekvivalentą.

Leidžiant VVP valstybės vardu Vyriausybei atstovauja Finansų ministerija.

Vyriausybės vertybiniai popieriai pagal trukmę skirstomi į:

  • iždo vekselius – jų trukmė neviršija vienerių metų;
  • obligacijas – jų trukmė viršija vienerius metus.

Atnaujinimo data: 2023-11-12