2024 M. GEGUŽĖS - LIEPOS MĖN. NUMATOMI PLATINTI VYRIAUSYBĖS TAUPYMO LAKŠTAI

Platinimo pradžia

Platinimo pabaiga

Apmokėjimo data

Išpirkimo data

Valiuta

Galiojimo
trukmė
(dienos)

ISIN kodas

2024-05-06

2024-05-20

2024-05-21

2025-05-21

EUR

365

LT0000811309

2024-06-03

2024-06-17

2024-06-18

2025-06-18

EUR

365

LT0000811317

2024-07-01

2024-07-15

2024-07-16

2025-07-16

EUR

365

  Nauja emisija

       

Pastaba: Finansų ministerija turi teisę keisti šį Vyriausybės taupymo lakštų išleidimo tvarkaraštį.

Atnaujinimo data: 2024-04-30